Tulkintamme tappioiden verovähennyskelpoisuudesta

07.02.2018

Hyvä Vaurauden asiakas,

Verottaja on yhdenmukaistanut tulkintaansa vertaisrahoituksesta suhteessa muihin arvopaperisijoituksiin. Oletamme tulkinnan tarkoittavan, että myös joukkorahoituksen mahdollisista tappioista saa tehdä samanlaiset verovähennykset kuin perinteisissäkin arvopaperisijoituksissa. Verottaja toteaa, että sijoitusmuotona vertaislainaus on uusi, mutta sijoituskohteena olevia velkakirjoja voi pitää ”tuloverolain 50§:ssä tarkoitettuina arvopapereina”. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun aiheesta löydät täältä:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ennakkoratkaisut/54546/kvl059201/

Mikäli sinulla on tappioita Vaurauden kautta tehdyistä sijoituksista, saatat olla oikeutettu taannehtivaan vähennykseen koskien verovuosia 2012-2016. Lisätietoa aiheesta ja tarvittavan dokumentaation muutoksenhakua varten löydät täältä:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/veroilmoitus_ja_verotuspaato/muutoksenhaku

Tulemme kevään aikana muodostamaan asiakkaille sijoitusraportit luottotappioerittelyineen veroilmoitusta varten sekä myös ohjeistamaan tarkemmin, kuinka voit hakea tappioiden vähentämistä verotuksessa.

Ja vielä pienenä muistutuksena: Olet myös oikeutettu vähentämään sijoittamisesta aiheutuneet kulut aikaisemmilta vuosilta, mikäli et ole sitä vielä tehnyt,

Ystävällisin terveisin,

Vauraus Suomi Oyj