Vastine ja korjaus mediassa esiintyneisiin virheellisiin tietoihin

14.03.2017

Internetin keskustelupalstoilla on pitkään liikkunut virheellistä tietoa Vauraus Suomi Oy:n toiminnasta. Alunperin vuonna 2014 julkaistuissa sanomalehtien lehtikirjoituksissa oli mennyt sekaisin kahden eri yhtiön asiat. Väitteiden mukaan Vauraus Suomi Oy oli mainittuna ajankohtana välittänyt ja markkinoinut osakkeita ja yrityslainoja. Todellisuudessa osakkeet eivät ole kuuluneet Vaurauden välittämiin tuotteisiin, vaan yhtiö on mainittuna ajankohtana välittänyt ainoastaan velkarahoitusmuotoisia yrityslainoja. Toisin kuin lehtijutuissa mainittiin, Vauraus ei siis ole koskaan kerännyt jutuissa mainituille yrityksille osakepääoman välittämisen ja/tai äänivallattomien osakkeiden markkinoinnin kautta rahaa.

 

Mm. Maailmanpankkiin, presidentti Ahtisaareen ja Supercelliin liittyneet maininnat ovat koskeneet täysin toista yhtiötä, Kansalaisrahoitus Oy:tä, joka toimi ja toimii edelleen kasvuyhtiöiden osakepohjaisen rahoituksen välittäjänä Suomessa. Vauraus Suomi Oy omisti aiemmin Kansalaisrahoitus Oy:stä n. 9% ja on tietoinen sijoituskohteisiin liittyneestä markkinoinnista. Lehtikirjoituksissa kerrottiin virheellisesti, että sijoituskohteiden markkinointia olisi harjoitettu mm. mainittujen henkilöiden ja yritysten nimillä epätodenmukaisesti. Toinen lehtikirjoitusten virhe koski nimenomaisesti tätä väitettä, sillä markkinoinnissa mainitut henkilöt ja yritykset ovat olleet asiayhteydessä mainittuun kohdeyhtiöön liitännäisiä, eikä niitä siis ole koskaan mainittu virheellisesti tai perusteetta.   

 

Toimittajat ovat tehneet virheen tarkastaessaan tietoja. Ilmeisesti asian tilan oikeellisuutta varmistaakseen toimittaja oli soittanut Ahtisaaren ansioituneeseen Crisis Management Initiative (CMI) –järjestöön kysyen, onko järjestö ollut tekemisissä Vauraus Suomi Oy:n kanssa. Luonnollisesti CMI:stä on kerrottu toimittajalle, ettei mitään kontaktia ole ollut, sillä Vauraus Suomi  Oy ei alun alkaenkaan ollut kyseisten sijoituskohteiden rahoituskierroksia järjestänyt taho, eikä CMI yhtiönä ollut asiaan liitännäinen. Virheellistä olisi ollut myös kysyä linkityksestä Kansalaisrahoitus Oy:öön, koska tätäkään kontaktia ei koskaan ole ollut tai edes väitetty olevan. Sijoituskohteita koskeneessa markkinointimateriaalissa on asianmukaisesti kerrottu ainoastaan presidentti Ahtisaaren linkityksestä sijoituskohteena olleeseen yhtiöön (Earth House Oy), jonka kriisialueiden majoitusratkaisujen rakennusliiketoimintaidean projektin tukijana Ahtisaari toimi.

 

Sattuneista virheistä johtuen, uutisointi sai kaikkien osapuolien harmiksi väärän raiteen ja oli sisällöltään ristiriidassa asioiden todenmukaisen tilan kanssa.

 

Lehtijuttujen kolmas väite oli kuitenkin osin täysin todenmukainen. Kansalaisrahoitus Oy:n asiamiehenä toimi kyseisenä ajankohtana asiamiessopimuksella henkilö, joka toimi myös Vauraus Suomi Oy:n palveluksessa asiamiessopimuksella. Kyseinen henkilö oli lähettänyt sijoittajille itse laatimiaan sähköpostiviestejä, joiden sisältö ei ollut sijoituskohteiden markkinointia koskevan hyvän tavan mukainen, vaan päinvastoin, jopa asiaton ja hyökkäävä. Asian valjettua henkilön asiamiessopimus irtisanottiin molempien yhtiöiden toimesta välittömästi.

 

Virherekrytointi johti tässä tapauksessa yhtiöiden kannalta harmilliseen, epämiellyttävään ja epäkorrektiin sijoittajakommunikointiin. Myös lehtien tekemät asiavirheet ovat varmasti johtuneet osin juuri tästä, asiat ja yritykset sekoittaneesta asiamiehen sähköpostiviestinnästä. Tästä syystä asiamiehen päämiesyhtiöt (Vauraus Suomi Oy ja Kansalaisrahoitus Oy) ovat siitä myös itse suurelta osin vastuullisia ja pahoillaan.

 

Vauraus Suomi Oy ja Kansalaisrahoitus Oy pyytävät anteeksi asiasta kaikille osapuolille mahdollisesti aiheutunutta harmia, väärinkäsityksiä ja negatiivista julkisuutta.

 

Molemmat yhtiöt harjoittavat edelleen liiketoimintaansa voimakkaan kasvun tukemana. Osakepohjaisen pääoman välittäminen ja rahoituskierrosten järjestäminen vaatii sijoituspalvelulain mukaiset toimiluvat, jotka Kansalaisrahoitus Oy sai vuonna 2016 Finanssivalvonnalta. Myös Vauraus Suomi Oy:n harjoittama liiketoiminta, velkamuotoisen lainarahoituksen välittäminen, sai uuden kattosääntelyn uuden joukkorahoituslain astuessa voimaan syksyllä 2016. Lain ja asetusten mukaisesti, Vauraus Suomi Oy on hakeutunut rekisteröitäväksi joukkorahoituksen välittäjäksi. Yhtiö on myynyt kaikki aiemmin omistamansa Kansalaisrahoitus Oy:n osakkeet, eikä näin ollen enää tänä päivänä kuulu kyseisen yhtiön omistajiin.

 

Tiedustelut: info@vauraus.fi